Append

        Dołącza inne dokumenty PageStream'a do istniejącego dokumentu.

        Wybór pliku do dołączenia.
        OK      - zatwierdzenie
        Volumes - urządzenia
        Parent  - poprzedni katalog
        Cancel  - zaniechanie działania