PageStream 2.22 - HelpPageStream 2.22 - Pomoc
wersja 1.5
Copyright Š 1999 Leszcz


Przed przystąpieniem do pracy z programem należy ustawić kilka danych w "ToolTypes" ikony.


File - operacje na plikach

About New N Open O Append Close W Save S Save As... Save As Template... --------------------- Import - importowanie tekstu i grafiki Text Graphics Export - eksportowanie tekstu i grafiki Text Graphics Save Doc Defaults --------------------- Print P Quit Q

Edit - funkcje edycyjne

Undo Z --------------------- Cut X Copy C Paste V Delete B --------------------- Insert mode --------------------- Select All A Search Text --------------------- Replace Text Replace Attributes --------------------- Publish... Subscribe... Update Information... Break link...

Layout - tworzenie układu dokumentu

Create Columns ----------------------- Snap to Guides Snap to Grid Set Grid ----------------------- Insert Page Delete Page Move Page ----------------------- Move to Page M Show Master Page Set Text Routing Kill Text Routing Insert Page Number Set Starting Page Number Set Page Dimensions

View - widoczne części dokumentu

Show Facing Pages 1 Show Full Page 2 Show 50 % 3 Show Actual Size 4 Show 200 % 5 Show Full Width 6 Show/Set User Page 7 Variable Zoom 8 --------------------- Show Rulers 9 Show Grid - Show Guides 0 Show Tabs Show Text Routing Show Column Outline Show Pictures --------------------- Set Greeking

Style - dobór czcionki

Fonts/Points --------------------- Normal --------------------- Backslant Bold Double Underline Italicize Light Mirror Outline Reverse Shadow Strike Through Underline Upside Down

Format - funkcje formatujące

Super Script Baseline Script Sub Script Change Super/Sub --------------------- Left/Right Indent Line/Char Spacing --------------------- Block Left Center Block Right Char Justify Word Justify Auto Justify --------------------- Make Uppercase Make Lowercase Make Capitaliset

Text - funkcje korekty tekstu

Tag ---------------------- No Paragraph Formating Indented Paragraph Outdented Paragraph Set Indent/Outdent ---------------------- Manual Kern Batch Kern Manual Hyphenate Batch Hyphenate Batch Spell Checking

Object - funkcje obróbki obiektów

Bring to Front F Send to Back R --------------------- Group G Ungroup U --------------------- Fill Style H Line Style J Edit Coordinates E Align I Rotate Lock L Unlock Y Text Runaround T Duplicate D

Global - ustawienia

Configure Printer Set/Save Path Set/Save Macros Measuring System Change Screen Colors ------------------------ Edit Color Palette Edit Hyphen Exceptions Set Hyphenation Rules Edit Spelling Dictionary Set Kerning Pair
ToolBox1. Wpisywanie tekstu
2. Zaznacz blok
3. Powiększenie
4. Zaznacz obiekt
5. Blok tekstowy
6. Linie
7. Prostokąty
8. Prostokąt zaokrąglony
9. Owale
10.Łuki
11.Figury różne
12.Krzywe
13.Powiększenie2
14.Strona lewa
15.Strona prawa
16.Numer strony
17.Strona poprzednia
18.Strona następna