Miami - HelpMiami - Pomoc
Na podstawie Magazynu Amiga z 1996r.
wersja 1.0
Copyright Š 2001Internet bez kłopotów, czyli

MIAMI


Dostępne dotychczas na rynku pakiety do korzystania z Internetu wcale nie są łatwe w obsłudze. Miami jest ich przeciwieństwem.

Autorem tekstu jest:    Stanley

Holger Kruse, autor wielu doskonałych programów do obsługi łączy internetowych (m.in. doskonale znanego sterownika ppp.device) stworzył jeden zintegrowany program. Obsługa protokołu TCP/IP, łącza CSLIP i PPP, wybierak -- wszystko w jednym, łatwym w obsłudze programie. A jest nim właśnie Miami!

O ile zarówno Surfer, jak i AmiTCP pozwalają na obsługę dowolnych sterowników standardu SANA-II, co umożliwia obsługę dowolnych kart i urządzeń w nie wyposażonych, o tyle Miami przeznaczony jest wyłącznie do komunikacji telefonicznej za pośrednictwem modemu. Ma więc nieco mniejszą uniwersalność, ale za to jest znacznie szybszy! Zanim jednak ocenię możliwości tego programu, przedstawię go dokładniej.

Miami

Miami to program o długości niecałych 300 KB. Dociera do użytkownika razem z plikiem pomocy w formacie guide oraz automatycznym instalatorem parametrów pracy. Do pracy potrzebne mu jest środowisko MUI (Magic User Interface). Po uruchomieniu prezentuje się estetyczną planszą i po chwili redukuje do appikony. Oczywiście, jak wszędzie, tak i w Miami konieczne jest wprowadzenie kilku danych i informacji o sposobie połączenia. Można to zrobić ręcznie (w samym programie Miami) albo posłużyć się bardzo ciekawie zaprojektowanym instalatorem o nazwie MIAMI_Init.

Przez kolejne ekrany program wiedzie nas, jak za rękę. Wprowadzamy jedynie najbardziej konieczne dane, a wiele z nich program stara się nam proponować lub wręcz sam wykryć. Najpierw ustalamy sterownik portu szeregowego. Może nim być oczywiście serial.device, choć najlepiej użyć sterownika artser.device. Można także korzystać z innych sterowników (także gdy mamy dodatkowe porty, np. GVP I/O Extender). Instalacja modemu sprowadza się do wyboru modelu z listy (a jest tam kilkadziesiąt najbardziej znanych typów). Oczywiście, jeśli tylko chcemy, możemy zmodyfikować proponowane przez program parametry. Następnie podajemy numer naszego providera internetowego (a więc skąd będziemy otrzymywali dane internetowe). Numerów możemy podać kilka. Program będzie je później kolejno wybierał, jeśli wywoływany numer nie będzie odpowiadał bądź będzie zajęty.

Następny ekran jest najtrudniejszy: musimy wybrać rodzaj połączenia i jego typ, a więc zdecydować, czy wykorzystamy łącze SLIP czy PPP, a także jak ma być przydzielony adres w sieci internetowej (statycznie czy dynamicznie...). Wprowadzamy także nasze dane do wywołania systemu: nazwę użytkownika i hasło wejścia. Bardzo wygodny jest fakt, że (w przeciwieńnstwie do np. pakietu surfer) te dane wejściowe wcale nie muszą pokrywać się z naszymi danymi używanymi wewnątrz sieci. Przykładowo: do sieci TPSA nazwa użytkownika i hasło wejścia brzmi "ppp" i tak wprowadzone dane spowodują, że surfer potraktuje łańcuch "ppp" jako nazwę użytkownika i poda ją dalej we wszystkich odnośnikach i zmiennych (np. dla poczty)! Wymaga to więc niemal zawsze ręcznej edycji zmiennych systemowych lub skryptów uruchamiających. Wszystkie dane do wprowadzenia na tym ekranie powinny być dostarczone od naszego dostawcy Internetu.

Następnie program przechodzi do wybieraka. Możemy zażądać wybrania numeru i naciskając odpowiednie klawisze ręcznie odpowiedzieć na pytania (wprowadzenie użytkownika i hasło). Jednocześnie jednak program uczy się sposobu łączenia z danym providerem i tworzy odpowiedni skrypt automatycznego łączenia do późniejszego wykorzystania! Po wybraniu numeru i uzyskaniu połączenia program nawiązuje łączność w protokole przez nas wybranym (ppp, cslip) i próbuje znaleźć adresy serwerów DNS. I tu mamy kłopot, bo wielu providerów nie umożliwia otrzymania takiej informacji.

Wówczas musimy przerwać pracę programu MIAMI_Init i dane te wprowadzić samodzielnie, bezpośrednio z samego programu Miami. Poszczególne ekrany danych można wywołać z listy po lewej stronie ekranu. Możemy więc określić wszystkie parametry pracy modemu (typowa przedstawiona jest na rysunku), dane potrzebne dla poczty i uruchomienia we właściwy sposób sterownika komunikacyjnego (cslip/ppp). W ekranie DATABASE możemy wprowadzić adresy serwerów DNS oraz inne dane techniczne związane z pracą w sieci. Potem już czas na ustawienie wybieraka numeru: opcja TEACH pozwala nam, podobnie jak w MIAMI_Init, nauczyć się odpowiedniego wybierania i obsługi providera. Otrzymany skrypt jest zapamiętywany i można się nim już później wygodnie posługiwać. Jeśli wszystko jest w porządku, po połączeniu otrzymujemy w oknie informacyjnym na dole ekranu komunikat "MIAMI is on line". Możemy już wtedy uruchamiać nasze FTP-y, VooDoo, IRC-e... Miami jest właściwie w pełni zgodny z pakietami SURFER i AmiTCP, toteż możemy wygodnie używać wszystkich najbardziej popularnych internetowych aplikacji.

Trzeba też przy tym zaznaczyć, że wszystkie operacje instalacyjne są równolegle dokładnie opisywane w okienku pomocy, jasno i klarownie tłumacząc znaczenie i sens wprowadzanych informacji. Możemy też w każdej chwili wywołać klawiszem [Help] plik pomocy, zawierający szczegóły techniczne i wyjaśnienia wielu spraw związanych z działaniem Miami.

Opisując ciekawostki programu można dodać, że możliwe jest sygnalizowanie dźwiękami różnych stadiów operacji, wykonywanych przez program, i wywoływanie odpowiednich programów lub skryptów w określonych sytuacjach. Pokazuje to jeden z rysunków.

Dlaczego Miami?

No właśnie, dlaczego choćby nie profesjonalny AmiTCP? Bo w tych typowych zastosowaniach (telefon-modem) Miami jest po prostu znacznie szybszy, i to nawet w transmisjach danych do 40%!!! Po prostu jako zintegrowany program pozbywa się wielu interfejsów i współzależności, rozbudowujących wprawdzie możliwości, ale też wprowadzających duże opóźnienia w przebiegu sygnałów. Jednocześnie bardzo prosta obsługa i wygodne wybieranie numeru pozwalają szybko i sprawnie uzyskać połączenie... Prostota, szybkość, zwartość programu czynią go w tej chwili najciekawszą propozycją na amigowym internetowym rynku.

Dostępna w tej chwili wersja demo ma kilka ograniczeń w pracy, a podstawowym jest to, że program się po 60 minutach działania wyłącza. Pełna, komercyjna wersja, planowana na lato br. w chwili obecnej powinna być już do uzyskania. Z pełnym przekonaniem mogę polecić Miami wszystkim tym, którzy z Internetu korzystają przez telefon.