Strona główna
Spis poleceń HTML | Wstęp | Etykieta webmastera | HTML dla bardzo początkujących | Struktura dokumentu | Czcionki | Elementy blokowe | Odsyłacze | Wykazy | Grafika i multimedia | Tabele | Style | Ramki | Pływające ramki | Formularze | Znaki specjalne | Kolory | Ankieta
Księga gości | Wprowadzenie do JavaScript | Przydatne skrypty | Response-O-Matic | Liczniki wizyt | Kilka słów o narzędziach | Leksykon webmastera | Wprowadzenie do FrontPage Express | Jak publikować w języku Esperanto? | Tworzenie stron z ActiveX | Tworzenie stron z HTML Help Java Applet | Narzędzia ICQ | Zasoby webmasterskie

Wykazy

Wykaz nieuporządkowany | Wykaz uporządkowany | Menu | Katalog | Lista definicyjna

Wykazy służą do sporządzenia usystematyzowanych zestawień informacji, prezentowanych w punktach.

[hand]Wykaz nieuporządkowany - służy do sporządzenia wykazu nienumerowanego

<UL>

<LI>Pierwszy punkt

<LI>Drugi punkt

<LI>Trzeci punkt

</UL>

Przykład:


Parametr COMPACT teoretycznie pozwala wyświetlić listę z mniejszą interlinią, ale przeglądarki źle go interpretują. Specyfikacja HTML 4 uznaje parametr za schyłkowy i odradza jego stosowanie.

<UL COMPACT>

Przykład:


Lista nieuporządkowana może dodatkowo zawierać definicję symbolu graficznego

<UL TYPE=disc>

Przykład:

<UL TYPE=circle>

Przykład:

<UL TYPE=square>

Przykład:

Specyfikacja HTML 4 zaleca stopniową rezygnację z parametru TYPE i obsługę wykazów za pomocą stylów, które mają większe możliwości.


Możemy zagnieżdżać kilka poziomów listy nieuporządkowanej. Każdy kolejny, niższy poziom powinien zawierać własną definicję listy i powinien się kończyć jej zamknięciem

<UL>otwarcie listy na pierwszym poziomie

<LI>Punkt 1

<LI>Punkt 2

<UL>otwarcie listy na drugim poziomie

<LI>Podpunkt 2.1

<LI>Podpunkt 2.2

<UL>otwarcie listy na trzecim poziomie

<LI>Podpunkt 2.2.1

<LI>Podpunkt 2.2.2

</UL>zamknięcie listy na trzecim poziomie

</UL>zamknięcie listy na drugim poziomie

<LI>Punkt 3 - kontynuacja punktów pierwszego poziomu

<LI>Punkt 4 - kontynuacja punktów pierwszego poziomu

</UL>zamknięcie całej listy

Przykład:


[hand]Wykaz uporządkowany - służy do sporządzenia wykazu numerowanego

<OL>

<LI>Pierwszy punkt

<LI>Drugi punkt

<LI>Trzeci punkt

</OL>

Przykład:

 1. Pierwszy punkt
 2. Drugi punkt
 3. Trzeci punkt

Parametr COMPACT pozwala wyświetlić listę z mniejszą interlinią

<OL COMPACT>

Przykład:

 1. Pierwszy punkt
 2. Drugi punkt
 3. Trzeci punkt

Parametr START=x pozwala rozpocząć numerowanie listy od x

<OL START=x>

Przykład:

 1. Pierwszy punkt
 2. Drugi punkt
 3. Trzeci punkt

Parametr TYPE=n pozwala określić typ numerowania listy

<OL TYPE=A> numerowanie według wielkich liter

<OL TYPE=a> numerowanie według małych liter

<OL TYPE=I> numerowanie według wielkich liczebników rzymskich

<OL TYPE=i> numerowanie według małych liczebników rzymskich

<OL TYPE=1> numerowanie według liczebników arabskich

Przykład:

 1. Pierwszy punkt
 2. Drugi punkt
 3. Trzeci punkt

Przykład:

 1. Pierwszy punkt
 2. Drugi punkt
 3. Trzeci punkt

Przykład:

 1. Pierwszy punkt
 2. Drugi punkt
 3. Trzeci punkt

Przykład:

 1. Pierwszy punkt
 2. Drugi punkt
 3. Trzeci punkt

Przykład:

 1. Pierwszy punkt
 2. Drugi punkt
 3. Trzeci punkt

Możemy zagnieżdżać kilka poziomów listy uporządkowanej

Każdy kolejny, niższy poziom powinien zawierać własną definicję listy i powinien się kończyć jej zamknięciem

<OL TYPE=n>otwarcie listy na pierwszym poziomie

<LI>Punkt 1

<OL>otwarcie listy na drugim poziomie

<LI>Podpunkt 1.1

<LI>Podpunkt 1.2

</OL>zamknięcie listy na drugim poziomie

<LI>Punkt 2 - kontynuacja punktów pierwszego poziomu

<OL>otwarcie listy na drugim poziomie

<LI>Podpunkt 2.1

<LI>Podpunkt 2.2

</OL>zamknięcie listy na drugim poziomie

</OL>zamknięcie całej listy

Przykład:

 1. Przeglądarki
  1. Netscape Navigator
  2. Microsoft Internet Explorer
  3. Opera
  4. NCSA Mosaic
  5. Quarterdeck Internet Suite
  6. Chameleon
  7. NetRunner
  8. Ariadna
  9. Cyberjack
 2. Edytory HTML
  1. HomeSite
  2. Pajączek
  3. Web Designer
  4. WebEdit
  5. CMed
  6. Hot Dog
  7. Internet Assistant
  8. Webber
  9. WebWizard
  10. HotMetal
  11. ReVOL WebWorker

[hand]Menu - służy do tworzenia nieuporządkowanego wykazu, po jednym elemencie w wierszu

<MENU>

<LI>Pierwszy punkt

<LI>Drugi punkt

<LI>Trzeci punkt

</MENU>

Przykład:

 • Punkt pierwszy
 • Punkt drugi
 • Punkt trzeci

 • [hand]Katalog - służy do tworzenia wykazu krótkich pozycji, który można ustawić w kolumnach. Elementy katalogu zawierają do 20 znaków.

  <DIR>

  <LI>Pierwszy punkt <LI>Drugi punkt

  <LI>Trzeci punkt <LI>Czwarty punkt

  </DIR>

  Przykład:

 • A-H
 • I-M
 • N-R
 • S-Z

 • Parametr TYPE=abc pozwala zastosować wybrany znacznik graficzny

  <DIR TYPE=square></DIR>

  Przykład:
 • A-H
 • I-M
 • N-R
 • S-Z
 • Uwaga: żadna przeglądarka nie interpretuje poprawnie poleceń <MENU> i <DIR>, a specyfikacja HTML 4 uznaje je za polecenia "schyłkowe" i zaleca stopniowe wycofywanie.


  [hand]Lista definicyjna - służy do tworzenia definicji terminów, a także do tworzenia tematycznie pokrewnych grup akapitów

  <DL> początek listy definicyjnej

  <DT> pierwszy termin

  <DD> wyjaśnienie pierwszego terminu

  <DT> drugi termin

  <DD> wyjaśnienie drugiego terminu

  </DL> koniec listy definicyjnej

  Polecenie DT powinno się znaleźć bezpośrednio za otwierającym tagiem DL.

  Przykład:

  Wyjaśnienie terminów
  Volapük
  język międzynarodowy utworzony w roku 1868 przez niemieckiego duchownego, Martina Schleyera
  Esperanto
  język międzynarodowy zapoczątkowany w 1887 roku przez polskiego okulistę, Ludwika Zamenhofa
  Interlingua
  język międzynarodowy zaprojektowany w latach 1924-1950 przez międzynarodową grupę lingwistów

  gość specjalny helion.pl