Spis poleceń

[ aktualizacja: 22 marca 2001 ]

Strona zawiera zwięzłe informacje o poleceniach języka HTML 4. Jej zadaniem jest podanie szybkiej informacji o konkretnych poleceniach, bez zbyt rozbudowanego komentarza - szersze opisy są zawarte na stronach kursu HTML. Strona będzie sukcesywnie uzupełniana.

Zainteresowanym czytelnikom polecam trzy szczególnie wartościowe źródła informacji:

  1. Specyfikacja HTML 4.01 w World Wide Web Consortium z 24 grudnia 1999 roku
  2. W3Schools - HTML
  3. Index Dot HTML