Użycie HTML Help Java Applet

Wstęp

Jak Państwo widzą, po lewej stronie znajduje się rozwijany spis treści. Został on wbudowany dzięki apletowi HTML Help Java Applet, dostarczanemu z HTML Help Workshop. Oprócz kilku stron z opisem tematu w spisie znalazły się także przykładowe odsyłacze do innych miejsc w Internecie. Proszę zwrócić uwagę na odmienne ikonki ilustrujące poszczególne odsyłacze.

Podobnie jak w przypadku HTML Help ActiveX, możliwe jest wkomponowanie w stronę spisu treści i skorowidza. Działanie apletu opiera się na zestawie dziewięciu plików .class i jednego pliku z grafikami, który odpowiada za wyświetlanie ikonek katalogów i pojedynczych dokumentów.

Przewagą HTML Help Java Applet nad HTML Help ActiveX jest większa uniwersalność, gdyż jest interpretowany przez wszystkie przeglądarki akceptujące Javę.

Ponieważ HTML Help Workshop jest dostarczany za darmo, a wszystkie aplety i tak lądują w cache'u przeglądarki, nie będzie chyba nadmierną zdrożnością dołączenie zzipowanego zestawu w tym miejscu. Archiwum z plikami ma tylko 36 KB (uwaga, pliki mają długie nazwy).

Pliki należy rozpakować w tym samym katalogu, w którym znajdą się pliki spisu treści i skorowidza.