Czasami zdarza się trafić w sieci internetowej lub od znajomego pliki Super Duper'a. Zakończone #?.sd lub FORM=SDDDBODY plik niespakowann archiwizerem oraz FORM=SDDDXPKF plik spakowany archiwizerem. Poniżej przykład ustawień dla DirectoryOpus4:
Poniżej przykład ustawień dla DirectoryOpus5 i Magellena:

Chociaż według mnie niezastąpionym elementem systemu są biblioteki xad.library i xfd.library.
A w pracy z DOPusem 5 jest skrypt Arexx'a ArcDir.dopus5
Oczywiście do pobrania z Aminetu.