DirectoryOpus - część 10 z 10


Jarosław Horodecki

Wersja HTML -

W ten oto sposób zapoznaliśmy się ze wszystkimi chyba opcjami oraz możliwościami, jakie oferuje DOpus. Dość trudno przedstawić teraz konkretne zastosowania wymienionych przeze mnie komend. Możliwości jest po prostu nieskończenie wiele. Dlatego też mogę jedynie mieć nadzieję, iż przekazana przeze mnie wiedza, dotycząca DOpusa, umożliwi każdemu jego miłośnikowi przygotowanie optymalnej konfiguracji, dzięki której będzie mógł w pełni wykorzystać jego możliwości.