DMSDMS - I-sza Pomoc
wersja 1.0
Copyright Š 2002


Czasami zdarza się, że twój kolega przyśle ci pliczeka spakowany jakimś "dziwnym" archiwizerem. Mam tu na mysli pliki z rozszerzeniem DMS
Po uruchomieniu z CLI (Shell'a) lub z Execute Command programu pojawi się nam widok:


Dotyczy niniejszy opis wersji 1.1, lecz może być użyteczny pyz innych
Podstawowe funkcje to:
- READ ; zapis obrazu dyskietki, także wirtualnej, do pliku #?.DMS
- WRITE ; odczyt z pliku #?.DMS na dyskietkę, także wirtualną
- VIEW ; pokazuje dane o pliku DMS
- TEST ; sprawdza plik DMS pod względem poprawności, czy nie jest uszkodzony
- TEXT ; wstawia plik tekstowy, logoart, do pliku DMS
- REPACK ; powtórne spakowanie i zapisanie istniejącego pliku DMS
- ABOUT ; Autor i takie tam
- ABORT! ; jak kto uważa to jest Przerwij, Cancel, Porzuć
Najczęściej jednak musimy plik stworzony przez kogoś rozpakować na dyskietkę lub jej wirtualny obraz znajdujący się to na dysku twardym, to w pamięci. Do tego celu użyjemy funkcji WRITE.
Okno DMS WRITE:

- najeżdżamy wskaźnikiem myszki na napis "Input File 1",
- otwiera sie nam poniższe okno

- wybieramy plik z rozszerzeniem #?.DMS i naciskamy OK,
- potwierdzamy wykonanie:

i pojawia się nam przykładowa zawartość dyskietki.

oraz jej ikona na blacie Workbench'a

Tutaj podaję przykład ustawień w DOpusie 4.

A tu pod DOpus 5 i pochodne.

Obydwa ostatnie przykłady dotyczą tylko funkcji WRITE.